Bồi dưỡng kiến thức chính trị, pháp luật cho CNVC-LĐ

Tin mới

01/11/2014 21:18

Sáng 1-11, LĐLĐ quận 8, TP HCM và Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận đã phối hợp tổ chức lớp chính trị, pháp luật năm 2014 với sự tham gia của hơn 110 đoàn viên thuộc 60 đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn.

 

Được nâng cao kiến thức sẽ giúp công nhân hành xử đúng luật

Được nâng cao kiến thức sẽ giúp công nhân hành xử đúng luật

Lớp học gồm 2 buổi sẽ trang bị cho đoàn viên những kiến thức cơ bản về pháp luật lao động, Luật Công đoàn; các chuyên đề về chính trị như chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

LĐLĐ quận 8 cho biết từ đầu năm đến nay, bằng nhiều hình thức, LĐLĐ quận đã tổ chức bồi dưỡng, nâng cao về nhận thức chính trị, pháp luật cho hơn 1.200 CNVC-LĐ của 40 đơn vị.

T.Nga