Góp ý sửa đổi điều lệ Công đoàn

Thứ Sáu, 22:25  18/05/2012

(NLĐ) - Ngày 18-5, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã ban hành hướng dẫn lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn (CĐ) Việt Nam tại đại hội CĐ cơ sở và cấp trên cơ sở.

Đối với CĐ cơ sở, việc lấy ý kiến tập trung vào đối tượng gia nhập CĐ, nhiệm kỳ đại hội, nhiệm vụ của các loại hình CĐ cơ sở. Đối với CĐ cấp trên, cần tập trung thảo luận, góp ý các vấn đề liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn của CĐ cấp trên đối với người lao động ở nơi chưa có CĐ cơ sở.

Việc góp ý phải bảo đảm nguyên tắc cơ bản về chức năng, nhiệm vụ của CĐ; làm rõ nhiệm vụ của CĐ các cấp, nhất là cấp cơ sở trong thực hiện chức năng đại diện.

V.Tùng
[Quay lại]
Người lao động TV
Thăm dò ý kiến
Theo bạn, vì sao lao động Trung Quốc tràn vào Việt Nam?
  •  Lao động Việt Nam không đáp ứng yêu cầu?
  •  Bị lệ thuộc vào nhà đầu tư?
  •  Cơ quan thẩm quyền quản lý lỏng lẻo?
  •  Xử lý vi phạm không nghiêm minh?
vote result