Khuyến khích CNVC-LĐ đi xe công cộng

Tin mới

04/12/2012 22:38

Tổng LĐLĐ Việt Nam và Ủy ban An toàn Giao thông (ATGT) Quốc gia đã triển khai kế hoạch phối hợp tuyên truyền, giáo dục pháp luật, bảo đảm trật tự ATGT vào sáng 4-12.

Theo đó, Tổng LĐLĐ Việt Nam và Ủy ban ATGT Quốc gia sẽ tập trung bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên truyền ATGT cho đội ngũ tuyên truyền viên và tổ chức các đội công nhân tình nguyện tham gia cứu giúp nạn nhân bị tai nạn giao thông. Bên cạnh đó, 2 bên sẽ đa dạng hóa các hoạt động tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật giao thông trong CNVC-LĐ, khuyến khích CNVC-LĐ sử dụng phương tiện giao thông công cộng.

K.An