NGÀNH Y TẾ TPHCM

Phấn đấu 100% doanh nghiệp có thỏa ước lao động

Thứ Hai, 21:44  20/02/2012

(NLĐ) - Công đoàn (CĐ) ngành y tế TPHCM cho biết khi triển khai phong trào “Mùa xuân”, CĐ ngành đã động viên CĐ cơ sở tích cực tham gia và thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, công khai các quy định về quyền lợi và nghĩa vụ của CNVC-LĐ.

Phấn đấu 100% đơn vị sự nghiệp tổ chức hội nghị CBCC, 60% doanh nghiệp ngoài quốc doanh tổ chức hội nghị người lao động, 100% doanh nghiệp xây dựng thỏa ước lao động tập thể và 100% người lao động được ký hợp đồng lao động.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, CĐ ngành bố trí cán bộ chuyên trách  về thỏa ước lao động tập thể, tham gia bồi dưỡng kỹ năng thương lượng do LĐLĐ TP tổ chức để giúp CĐ cơ sở trong việc ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể.

H.Đào
Thích
[Quay lại]