Sao chỉ ký hợp đồng 6 tháng?

Tin mới

01/07/2015 23:44

* Tôi được nhận vào làm công việc kế toán. Đây là công việc có tính ổn định, lâu dài nhưng công ty chỉ ký hợp đồng lao động (HĐLĐ) thời hạn 6 tháng...

Lê Thu Trang (Công ty Quốc Hưng, quận 1, TP HCM)

- Bà Ngọc Lê Châu, phó giám đốc công ty, trả lời: Do nhân viên kế toán nghỉ thai sản nên công ty phải tuyển dụng chị Trang thay thế. Việc ký HĐLĐ thời hạn 6 tháng với chị Trang là công ty thực hiện theo quy định “tạm thời thay thế người lao động nghỉ theo chế độ thai sản...” của Bộ Luật Lao động.