Ngân hàng Nam Á sẽ tăng vốn điều lệ lên 4.000 tỉ đồng

Tin mới

01/04/2014 19:14

Tuần qua, tại TP HCM, Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank) đã tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông lần thứ 22

Tại đại hội, 3 thành viên HĐQT xin từ nhiệm, trong đó có bà Nguyễn Thị Xuân Loan - Chủ tịch Nam A Bank. Ông Trần Ngô Phúc Vũ, Tổng Giám đốc đương nhiệm, được bổ nhiệm thành viên HĐQT của Nam A Bank nhiệm kỳ VI.

Trong năm tài chính 2013, tổng dư nợ tín dụng Nam A Bank tính đến ngày 31-12-2013 là 13.405 tỉ đồng, tăng 6.220 tỉ đồng so với năm 2012; tỉ lệ nợ xấu là 1,48%, giảm 1,23% so với năm 2012.

Năm 2014, Nam A Bank sẽ tăng vốn điều lệ lên 4.000 tỉ đồng, đồng thời nâng tổng tài sản lên mức 40.000 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 210 tỉ đồng.

V.Anh