Bán Google Glass trong 1 ngày

Tin mới

12/04/2014 21:51

Mắt kính thông minh Google Glass của Google vẫn đang là sản phẩm trong vòng thí nghiệm, chỉ được bán ra cho một số người dùng được lựa chọn trước trong chương trình Explorer của họ.

Tuy nhiên, chỉ trong ngày 14-4, người dùng có thể mua nó để tham gia vào thí nghiệm với điều kiện phải là công dân Mỹ trên 18 tuổi.

Giá mắt kính thông minh Google Glass lên đến 15.000 USD (chưa tính thuế).

 

Th.Hầu