Không chấp thuận đề nghị của Trường ĐH Hùng Vương

Thứ Tư, 09:40  14/08/2013

Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân vừa có kết luận không chấp thuận đề nghị của Trường ĐH Hùng Vương về việc tổ chức thi/bảo vệ tốt nghiệp cho sinh viên trong tình trạng không có con dấu cũng như việc khắc con dấu mới.

Chủ tịch Lê Hoàng Quân giao Công an TP HCM thành lập tổ công tác kiểm tra việc quản lý, bảo quản và sử dụng đối với con dấu của Trường ĐH Hùng Vương; đồng thời yêu cầu các cá nhân, tổ chức có liên quan bàn giao con dấu cho người có thẩm quyền.

UBND TP cũng thống nhất phương án HĐQT Trường ĐH Hùng Vương chọn cử hiệu trưởng tạm quyền để giải quyết vấn đề thi cử cho sinh viên.

Q.Hiền
Thích
[Quay lại]