122 cử nhân tốt nghiệp chương trình liên kết quốc tế

Tin mới

30/10/2012 21:21

Trường ĐH Công nghệ Sài Gòn (STU) vừa tổ chức lễ tốt nghiệp cho 122 cử nhân tốt nghiệp 2 chuyên ngành quản trị kinh doanh và công nghệ thông tin thuộc chương trình liên kết đào tạo giữa STU và ĐH Troy (Mỹ).

Đây là chương trình giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh và học toàn phần tại Việt Nam. Tuy nhiên, sau 2 năm đầu, những sinh viên có điều kiện vẫn có thể chuyển qua Mỹ học tiếp 2 năm cuối.

Trong các cử nhân tốt nghiệp, tỉ lệ tốt nghiệp hạng ưu đạt 13%, hạng khá giỏi đạt 32%.

H. Lân