Nhượng quyền thương mại dịch vụ tổ chức sinh nhật

Tin mới

14/10/2012 21:46

Ngày 9-10, Công ty CP Chúc Mừng Sinh Nhật (CMSN) đã ký kết nhượng quyền thương mại cho Công ty CP Truyền thông Happy Việt Nam tại Hà Nội.

Theo hợp đồng, CMSN sẽ chuyển giao công nghệ tổ chức các mô hình tiệc như sinh nhật cá nhân, sinh nhật doanh nghiệp, thôi nôi, mừng thọ… từ khâu trang trí, lên kịch bản, ý tưởng đến khâu thực hiện, đào tạo nghiệp vụ cho nhân viên; xây dựng các phần mềm quản lý nhân sự, đơn hàng, chăm sóc khách hàng… Thời gian nhượng quyền là 3 năm, sau 3 năm sẽ tái ký hợp đồng.

T.Nhân