Techcombank miễn phí rút tiền nội mạng

Tin mới

07/03/2013 14:30

Tạo thuận lợi cho chủ thẻ thanh toán, ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam áp dụng chính sách miễn phí rút tiền nội mạng cho các khách hàng sử dụng các gói tài khoản thanh toán của Techcombank.

Chủ thẻ không sử dụng gói tài khoản, việc thu phí theo quy địnhsẽ áp dụng từ ngày 1- 4. Phí giao dịch ngoại mạng của thẻ F@stAccess, Techcombank giảm 1.000 đồng/giao dịch.

B.Ngọc