Giống lúa MNR 4 năng suất 9 tấn/ha

Tin mới

25/10/2012 07:03

Các nhà khoa học thuộc Viện Lúa đồng bằng sông Cửu Long đã nghiên cứu lai tạo thành công giống lúa MNR 4.

Giống lúa này có thời gian sinh trưởng 106 ngày; kháng bệnh rầy nâu và đạo ôn; chịu phèn, chịu mặn khá; chiều cao thân 72,6-73,56 cm; bông dài; năng suất vụ đông đạt 7-9 tấn/ha, vụ hè 6-7 tấn/ha.

Tr. Chánh