Bất an khi môi trường kinh doanh thay đổi

Tin mới

22/01/2013 21:19

Khảo sát Thước đo đổi mới trên toàn cầu của GE (GE Global Innovation Barometer) năm 2013 cho thấy xu hướng “Bất an trong đổi mới” của các lãnh đạo doanh nghiệp để nắm bắt được tính phức tạp khi môi trường kinh doanh thay đổi.

Khảo sát được thực hiện bởi Công ty Tư vấn và Nghiên cứu độc lập StrategyOne. GE mở rộng nghiên cứu năm nay thông qua khảo sát hơn 3.000 nhà điều hành doanh nghiệp cấp cao từ 25 quốc gia. Báo cáo cho thấy trong khi các nhà lãnh đạo doanh nghiệp tiếp tục đánh giá đổi mới là chiến lược ưu tiên thì một trong ba mối lo ngại hàng đầu là khả năng giữ vững ưu thế cạnh tranh trong môi trường kinh doanh phát triển ngày càng nhanh hơn, toàn cầu hóa hơn và nguồn lực hạn chế.
 
Việt Nam và Malaysia lần đầu tiên nằm trong danh sách khảo sát. Theo đó, đổi mới mô hình doanh nghiệp được kỳ vọng sẽ đóng vai trò quan trọng trong kết quả kinh doanh trên toàn cầu. Doanh nghiệp cũng mong muốn chính sách minh bạch hơn, bên cạnh đó, sự chuẩn bị nguồn nhân lực và sự luân chuyển nhân tài cũng là mối quan tâm hàng đầu của các doanh nghiệp.
N.Minh
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất