200 người nghèo được mổ mắt miễn phí

Tin mới

25/12/2012 22:55

Ngày 25-12, Bệnh viện Mắt TPHCM đã mổ mắt miễn phí cho 200 bệnh nhân nghèo, cựu chiến binh bị bệnh đục thủy tinh thể (cườm khô). Chương trình được sự phối hợp với Quỹ Hỗ trợ cựu chiến binh nghèo TPHCM.