Ảnh hưởng không ngờ của cơn tức giận đối với sức khỏe

Tin mới

18/06/2015 15:18

(NLĐO) - Mời bạn đọc theo dõi Infographic ảnh hưởng của cơn tức giận đối với sức khỏe

 

[Infographic] Ảnh hưởng của cơn tức giận đối với sức khỏe

[Infographic] Ảnh hưởng của cơn tức giận đối với sức khỏe

 

Trần Thị Ngọc Trâm (Theo Everyday Health)