Mỗi ngày phát sinh 140 tấn chất thải y tế nguy hại

Tin mới

15/08/2012 23:49

(NLĐ) - Ngày 15-8, tại TPHCM, Bộ Y tế phối hợp với Ngân hàng Thế giới tổ chức hội nghị triển khai đề án tổng thể xử lý chất thải rắn y tế giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020. Mục tiêu đề án đặt ra đến năm 2015, 100% lượng chất thải rắn y tế nguy hại tại các cơ sở y tế được thu gom, phân loại và đến năm 2025 sẽ xử lý được 100% lượng rác thải nguy hại.

Theo Bộ Y tế, cả nước có 13.511 cơ sở y tế, trong đó có 1.361 cơ sở khám chữa bệnh với lượng chất thải rắn y tế phát sinh khoảng 140 tấn/ngày, trong đó có hơn 30 tấn chất thải rắn y tế nguy hại. Khoảng 96% bệnh viện có thực hiện phân loại và 91% bệnh viện  thu gom chất thải rắn y tế hằng ngày. Tuy nhiên, việc xử lý chất thải chưa đúng quy định, gây nguy hiểm cho môi trường, sức khỏe cộng đồng.

Ng.Thạnh