Thúc đẩy tiến độ cắm mốc biên giới Việt - Lào

Tin mới

09/01/2013 23:39

Từ ngày 5 đến 9-1, tại Hà Nội đã diễn ra cuộc họp vòng V Ủy ban Liên hợp cắm mốc biên giới Việt Nam - Lào. Theo dự án tăng dày tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam - Lào, tính đến ngày 31-12-2012, hai bên đã xác định 769 vị trí/811 cột mốc (đạt 97%) và xây dựng được 749 cột mốc ở 707 vị trí (đạt 89,7%).

Tại cuộc họp, hai bên đã đưa ra nhiều biện pháp thúc đẩy tiến độ cắm mốc trên thực địa để hoàn thành công tác này trước tháng 6 năm nay, đồng thời khởi động ngay việc xây dựng các văn kiện pháp lý liên quan nhằm hoàn thành dự án tăng dày tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam - Lào vào năm 2014. 

 

B.Diệp