Thượng tướng Nguyễn Văn Được làm Chủ tịch Hội Cựu chiến binh

Tin mới

20/12/2012 23:08

Sau 4 ngày làm việc, Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ V đã bế mạc vào sáng 20-12 và ra mắt Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa V, nhiệm kỳ 2012-2017. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa V với 99 ủy viên.

Thượng tướng Nguyễn Văn Được, Anh hùng Lực lượng Vũ trang được tín nhiệm bầu làm chủ tịch hội nhiệm kỳ 2012 - 2017. Đại hội nhất trí suy tôn Đại tướng Võ Nguyên Giáp tiếp tục làm Chủ tịch danh dự Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
L.Duy