11.000 hộ nghèo Bắc Kạn hưởng lợi từ dự án xoá đói giảm nghèo

Tin mới

22/12/2012 17:29

T.Kim