3 chuyến tàu của Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đem hơn 200 tấn hàng ra Trường Sa ngày 2-1

Tin mới

02/01/2013 19:06

K.Nam