3 thẩm phán Pháp sắp đến Ramallah theo dõi khai quật tử thi ông Yasser Arafat

Tin mới

08/09/2012 06:36

M.Nhung