6.557 người tị nạn đến Úc bằng đường biển 7 tháng đầu năm, vượt số lượng cả năm 2011

Tin mới

17/08/2012 06:30

M.Nhung