Ả Rập Saudi cải tổ bộ máy an ninh, trục xuất khỏi quân đội 10.000 binh sĩ

Tin mới

21/10/2012 09:59

M.Nhung