Ả Rập Saudi cấp 100 triệu USD cho phe đối lập Syria

Tin mới

13/12/2012 16:33

 

T.Nguyên