ADB hạ dự báo tăng trưởng của các nền kinh tế mới nổi ở châu Á xuống thấp nhất từ 2009

Tin mới

04/10/2012 05:29