ADB hỗ trợ 300 triệu USD cho giao thông vận tải "xanh" của Philippines

Tin mới

13/12/2012 12:24

Phong Linh