ADB hỗ trợ Lào, Việt Nam 20 triệu USD ngăn chặn lây nhiễm HIV ở biên giới

Tin mới

03/11/2012 06:30

M.Nhung