ADB nối lại hỗ trợ cho Myanmar sau hơn 30 năm với khoản vay 512 triệu USD

Tin mới

29/01/2013 05:30

M.Nhung