Afganistan: Ông Assadullah Khalid, người đứng đầu ban giám đốc an ninh quốc gia bị ám sát hụt

Tin mới

06/12/2012 21:05

t.Tiên