Afghanistan: 2 người nước ngoài (1 người Mỹ và 1 người Canada) bị bắt cóc

Tin mới

13/10/2012 15:09

B.T.H