Afghanistan: Ngày 8-4, hạ viện bỏ phiếu bãi nhiệm Bộ trưởng Quốc phòng và Bộ trưởng Nội vụ

Tin mới

04/08/2012 20:20


T.Kim