Afghanistan: Tiêu diệt được Zafran, một thủ lĩnh Taliban tại tỉnh Helmand

Tin mới

11/11/2012 18:56

T.Tiên