Afghanistan vừa vạch ra lộ trình 5 bước để Taliban có thể tham gia chính phủ

Tin mới

19/12/2012 00:28

M.Nhung