Ai Cập: 7 tháng đầu năm, đón hơn 5,4 lượt khách du lịch, tăng 23,4% so với cùng kỳ

Tin mới

11/09/2012 20:22

 

T.Kim