Ai Cập: Bán đảo Sinai được đặt trong tình trạng báo động cao

Tin mới

16/10/2012 06:53

Phong Linh