Ai Cập: Đảng Wafd tuyên bố rút khỏi Hội đồng Lập hiến nước này

Tin mới

18/11/2012 11:02

M.Khuê