Ai Cập định cắt giảm trợ cấp giá năng lượng chiếm tới 48% quĩ bình ổn giá

Tin mới

27/10/2012 04:30

M.Nhung