Ai Cập: Dinh TT ở Cairo hứng bom xăng, lực lượng an ninh phải dùng voi rồng và bắn chỉ thiên đối phó

Tin mới

02/02/2013 08:20

B.T.H