Ai Cập: Đụng độ giữa lực lượng ủng hộ Tổng thống và phe đối lập, 110 người bị thương

Tin mới

13/10/2012 13:54

B.T.H