Ai Cập: Hàng ngàn người tuần hành phản đối sắc lệnh của TT Mursi tại Cairo ngày 27-11

Tin mới

28/11/2012 01:30

M.Nhung