Ai Cập: Hơn 51 triệu cử tri đăng ký bỏ phiếu trưng cầu ý dân, tính đến 13-12

Tin mới

14/12/2012 09:00

M.Nhung