Ai Cập: Ngày 22-12, bắt đầu vòng hai cuộc trưng cầu ý dân về dự thảo hiến pháp

Tin mới

22/12/2012 17:59

T.Kim