Ai Cập: TNGT tại Sinai ngày 8-10, Ít nhất 21 cảnh sát chết, 24 người bị thương

Tin mới

09/10/2012 08:40

M.Nhung