Ai Cập tổ chức trưng cầu ý dân về dự thảo hiến pháp mới ngày 15-12 tới

Tin mới

02/12/2012 13:20

M.Nhung