Ai Cập: Tổng công tố mới bổ nhiệm Abdallah rút lại đơn từ chức ngày 20-12

Tin mới

21/12/2012 05:30

M.Nhung