Ai Cập: TT M.Mursi đề xuất tổ chức đối thoại với tất cả lực lượng đối lập ngày 3-12

Tin mới

04/12/2012 02:26

M.Nhung