Ấn Độ: Một nhóm có vũ trang nổ súng vào bệnh viện ở Gurgaon, 2 bệnh nhân bị thương

Tin mới

11/12/2012 22:40

Linh San