An Giang: 9 giờ ngày 5-10, sẽ chính thức vận hành đập Tha La, Trà Sư kiểm soát lũ năm 2012

Tin mới

04/10/2012 18:27

Thốt Nốt