An Giang: 9 tháng, giảm gần 50.000 thuê bao điện thoại cố định

Tin mới

15/10/2012 09:40

T.Tiên