Anglo American Platinum sa thải 12.000 thợ mỏ sau các cuộc đình công đòi tăng lương

Tin mới

05/10/2012 21:24

M.Khuê